Rektüm Kanseri Tedavisi

Rektüm kanseri tedavisi

Rektumun (kalın bağırsağın son kısmı) içindeki hücrelerin kanserleşmesi sonucu ortaya çıkan bir kanser türüdür. Çoğunlukla kolon kanseriyle birlikte görülür ve kalın bağırsağın en sık görülen kanser türlerinden biridir. Rektüm kanseri tedavisi için erken teşhis önemlidir. Ancak, kanser ilerlediğinde tedavi seçenekleri ve sonuçları zorlaşabilir. Risk faktörleri arasında yaşlılık, kalıtım faktörleri, sigara içme, obezite ve kolon kanseri öyküsü bulunur. Semptomları arasında kanlı dışkılama, kabızlık, ishal, karın ağrısı, kilo kaybı ve yorgunluk bulunabilir. Tanı, fizik muayene, endoskopik tetkikler, görüntüleme testleri ve biyopsiyle konulur.

Rektüm Kanseri Tedavisi ve Teşhis Süreci

Birkaç farklı yöntem kullanılarak yapılır. Bu yöntemler arasında fizik muayene, endoskopik tetkikler, görüntüleme testleri ve biyopsi bulunur.

Fizik muayene Kanserin teşhisi, rektal muayene ile başlar. Doktor, hastanın rektumunu ve kalın bağırsağını parmakla muayene eder. Bu muayene, tümörün yerini ve büyüklüğünü belirlemeye yardımcı olabilir.

Endoskopik tetkikler Rektumun iç yüzeyini görüntülemek için kullanılır. Bu tetkikler arasında sigmoidoskopi ve kolonoskopi bulunur. İnce bir kamera ve ışık kaynağı içeren bir alet, rektumun içini görüntüler. Bu görüntüler, tümörün yerini ve büyüklüğünü belirlemeye yardımcı olabilir.

Görüntüleme testleri arasında röntgen, bilgisayarlı tomografi ve pozitron emisyon bulunur. Bu testler, kanserin büyüklüğünü, konumunu ve yayılmasını belirlemeye yardımcı olabilir. Rektüm kanseri tedavisi için önemlidir.

Rektüm kanseri tedavisi

Biyopsi Tanıyı doğrulamak için biyopsi yapılabilir. Biyopsi, rektumda veya kolonun başka bir bölgesinde bulunan bir tümörden bir doku örneği alınmasını içerir. Bu örnek daha sonra mikroskop altında incelenip hücrelerin varlığı veya yokluğu belirlenir.

Rektüm Kanseri Evreleri

Rektüm kanseri, rektumun iç yüzeyini kaplayan hücrelerden köken alan bir kanser türüdür. Evreleme, kanserin yayılım derecesini belirlemek için kullanılır. Evreler, tümörün boyutu, çevre dokulara yayılımı ve lenf düğümleri veya diğer organlara metastaz yapma durumuna göre sınıflandırılır. Erken teşhis, rektüm kanseri tedavisi başarısını artırır.

Evre 0’da kanser, rektumun iç yüzeyinde mukozal tabakada sınırlıdır ve daha derin dokulara yayılmamıştır. Cerrahi ile tamamen çıkarılabilir.

Evre 1, kanser, rektumun daha derin katmanlarına yayılmıştır ama yakın lenf düğümlerine ulaşmamıştır. Tedavi genellikle cerrahi müdahaleyi ve bazen radyoterapi veya kemoterapiyi içerir.

Evre 3’de kanser, yakın lenf düğümlerine yayılmıştır. Tedavi genellikle cerrahi, radyoterapi ve kemoterapinin kombinasyonunu içerir. Tedavinin amacı kanseri kontrol altına almak ve yayılımı engellemektir.

Evre 4, kanser, rektum dışındaki diğer organlara veya vücudun uzak bölgelerine metastaz yapmıştır. Tedavi, semptomları hafifletmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik tedavi içerir.

Her evrede rektüm kanseri tedavisi, hastanın sağlık durumu, kanserin özellikleri dikkate alınır. Erken teşhis, tedavide başarı şansını artırır ve düzenli taramalar bu açıdan büyük önem taşır.