Gerçekleştirdiğim Kongreler

Ev Gerçekleştirdiğim Kongreler

1. 18. Bölgesel Cerrahi Kongresi(2001-Mersin)
2. 8. Bölgesel Acil Cerrahi Kongresi(2004-Mersin)
3. 8. Ulusal Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi(2007-Mersin)


Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji cerrahisinin çeşitli alanlarında yurt içi ve dışı dergilerinde yayınlanmış ve kabul edilmiş 142 tane makale ile yurt içi ve dışı çeşitli kongre ve sempozyumlarda sunulmuş ve yayınlanmış 88 tane kongre bildirisi ve posterim mevcuttur.

Ayrıca; ‘’Washington Manuel Cerrahi kitabı’’ ve ‘’Karaciğer Transplantasyonu Rehber kitabı’’ adlı kitaplarda editörlük ile ‘’Washington Manuel Cerrahi ’’ adlı kitabın 7 bölümünde, ‘’Karaciğer Transplantasyonu Rehber kitabı’’ adlı kitabın 2 bölümünde Mastery of Surgery adlı textbook içinde 4 bölümde, ‘’Laparoskopik Cerrahi Komplikasyonları’’ adlı kitabın içinde 1 bölümde ve ‘’Kolon rektum cerrahisinde Güncel gelişmeler’’ adlı textbook kitabında 1 adet bölümde Acil Cerrahi adlı kitabta 1 bölümde, Renal Transplantasyona Pratik Yaklaşım adlı kitapta 1 bölümde ve Güncel Cerrahi Tedavi kitabında 3 bölümde kitap çeviri yazarlığım mevcuttur.

Bilgi Al

    Randevu Al
    Mehmet Çağlıkülekçi - DoktorTakvimi.com