Özefagus Kanseri

Özefagus Kanseri

Özofagus olarak da bilinen bu rahatsızlık yemek borusunda başlar. Yemek borusu, mideden boğaza uzanan, yiyecek ve sıvıların mideden geçtiği uzun bir tüptür. Özefagus kanseri genel olarak geç ilerlemiş aşamalarda belirti verdiği için tanısı zordur. Erken aşamada teşhis edildiğinde tedavisi daha etkili olabilir. Ancak ne yazık ki birçoğu, hastalığın ilerlemiş olduğu bir aşamada teşhis edilir.

Özefagus Kanseri Tedavi Yöntemleri

Cerrahi: Cerrahi tedavi erken evrelerde uygulanır. Prosedürler arasında özofagektomi ve özofagogastrektomi bulunur. Radyasyon tedavisi ve/veya kemoterapi ile birleştirilir.

Radyasyon tedavisi, hastalığı yok etmek veya büyümesini yavaşlatmak için yüksek enerjili radyasyon kullanır. Cerrahi işlem öncesi veya sonrası olarak veya tedaviye uygun olmayan hastalar için tek başına uygulanır.

Özefagus Kanseri

Kemoterapi, özefagus kanseri hücrelerini yok etmek veya büyümelerini durdurmak için ilaçlar kullanır. Operasyon öncesi veya sonrası olarak, radyasyon tedavisi ile birleştirilerek uygulanır.

Hedefe yönelik tedavi, ilerlemesini sağlayan spesifik genlere, proteinlere odaklanır. Hedefe yönelik tedavi, diğer seçeneklerden sonuç alamayan kişiler için kullanılır.

İmmünoterapi: Vücudun bağışıklık sistemini sorunları tanıyıp yok etmeye teşvik eder. İmmünoterapi diğer tedavilere yanıt vermeyen veya yayılmış hücrelere sahip olan hastalar için kullanılır.

Bunların yanında, özefagus kanseri olanlar için palliyatif bakım ve destek grupları da önemlidir. Operasyon seçenekleri hakkında, doktor ve aile arasında geniş kapsamlı bir tartışmayı gerektirir.

Özefagus Kanseri Tedavisi Sonrası

Cerrahi, özellikle erken evredeyken, en etkili tedavi seçeneklerinden biridir. Ancak, yemek borusunun tamamen veya kısmen çıkarılması büyük bir operasyondur. Ciddi yan etkiler ve komplikasyonlara yol açabilir. Bu yan etkiler yutma güçlüğü, enfeksiyon, kanama ve beslenme sorunlarını içerebilir. Uzun süreli sonuçlar yemek yeme şekli ve yaşam kalitesinde değişikliklerle karakterizedir. Hastaların çoğu, daha küçük porsiyonlar halinde daha sık yemek yemeyi öğrenmelidir.

Kemoterapi veya radyasyon sonrası her ikisi de ciddi yan etkilere sahip olabilir. Bunlar arasında yorgunluk, iştah kaybı, mide ve bağırsak sorunları, ağız ve boğazda ağrı ve yutma zorluğu bulunabilir. 

Bu yan etkiler işlem sona erdikten sonra azalır veya yok olur. Ancak bazı durumlarda, yutma zorlukları kalıcı olabilir. Belirtiler operasyonun hedeflediği spesifik moleküllere bağlıdır. Bunlar çeşitli olabilir ve tedavi sona erdikten sonra azalır veya yok olur.

Tedavi sonrasında, hastaların düzenli kontrol muayeneleri alıp sağlık durumlarını takip etmeleri önemlidir. Bu, potansiyel geri dönüşleri (rekürrens) erken aşamada tespit etmeye ve yönetmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, hastaların yaşam kalitelerini artırmak için yaşam tarzı değişikliklerine ihtiyaçları olabilir. Doktor psikolojik desteğin, özefagus kanseri ameliyat sürecinin önemli parçası olduğunu söyler. Destek grupları, danışmanlık ve diğer kaynaklar, bu zor süreçte yardımcı olabilir.